08:46 12/07/2007

Lợi nhuận quý 2 của Pepsi tăng

Thu Trà

Lợi nhuận trong quý 2 của Pepsi tăng 9,5%, đạt 162 triệu USD so với 148 triệu USD cùng kỳ năm ngoái

Công ty nước giải khát Pepsi Bottling Group Inc. tại Mỹ cho biết lợi nhuận trong quý 2 tăng 9,5%, đạt 162 triệu USD so với 148 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Với mức lãi này, giá mỗi cổ phiếu của Pepsi riêng trong quý 2 tăng 0,70 USD so với mức tăng 0,60 USD cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu của hãng trong quý 2 đạt 3,36 tỷ USD so với 3,14 tỷ USD đạt được trong quý 2/2006.

Doanh số bán ra trên toàn cầu của hãng trong quý 2 tăng 1%. Khối lượng sản phẩm nước giải khát của công ty bán ra tại châu Âu trong quý 2/2007 tăng 6%, riêng tại thị trường Nga tăng tới 20%, thị trường Canada tăng 3% và thị trường Mêxicô giảm 2%.