14:17 24/12/2009

Lương tối thiểu trong doanh nghiệp sẽ tăng từ 10-15%

Vũ Quỳnh

Năm 2010 tiếp tục thực hiện lộ trình thống nhất một mức lương tối thiểu cho các loại hình doanh nghiệp

Người lao động trong doanh nghiệp sẽ được tăng lương từ 2010 - Ảnh: Việt Tuấn.
Người lao động trong doanh nghiệp sẽ được tăng lương từ 2010 - Ảnh: Việt Tuấn.
Năm 2010, lương tối thiểu trong doanh nghiệp trong nước sẽ tăng bình quân 15%.

Thông tin trên được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tại báo cáo tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TTg về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, vừa diễn ra tại Tp.HCM sáng nay, 24/12.

Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đời sống của người lao động đã phần nào được cải thiện khi năm 2009, nhà nước thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiều vùng đối với doanh nghiệp trong nước tăng bình quân 18%, đối với doanh nghiệp FDI tăng bình quân 15%.

Cụ thể, tiền lương bình quân của người  lao động trong các doanh nghiệp ước đạt được 2.750.000 đồng/tháng, tăng 6,5% so với năm 2008. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đạt 3.200.000 đồng/tháng, tăng 1,2%; doanh nghiệp FDI đạt 2.600.000 đồng/tháng, tăng 7,8%; doanh nghiệp dân doanh đạt 2.350.000 đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2008.

Bộ này cũng cho biết, năm 2010 tiếp tục thực hiện lộ trình thống nhất một mức lương tối thiểu cho các loại hình doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp trong nước lương tối thiểu sẽ tăng bình quân 15%, đối với doanh nghiệp FDI lương tối thiểu tăng bình quân 10%.