09:02 16/05/2008

MB công bố triển khai thành công hệ thống Core-banking T24

H.Xuân

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố triển khai thành công hệ thống Core Banking - T24

Ngày 15/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) công bố triển khai thành công hệ thống Core Banking - T24, sau gần một năm chạy chính thức.

Hệ thống T24 được MB áp dụng từ tháng 8/2007 và MB cũng là ngân hàng đầu tiên quyết định vận hành T24 trên toàn hệ thống cùng một lúc (big bang). Hiện tại hệ thống T24 của MB đang chạy ổn định, hiệu quả và giúp MB giảm thiểu rất nhiều thời gian xử lý các giao dịch, từng bước góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.
Với sự hỗ trợ của hệ thống T24, MB đã kịp thời được cung cấp các báo cáo phục vụ cho mục đích quản lý và nâng cao chất lượng điều hành. Một ưu điểm nổi bật của hệ thống T24 là hỗ trợ tốt cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Thời gian qua, MB đã triển khai được nhiều dịch vụ như: Internet banking, mobile banking, kết nối thanh toán với các công ty chứng khoán, thực hiện dịch vụ thanh toán cước viễn thông trực tuyến (online) với Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel, Công ty FPT Telecom. MB cũng đã triển khai được một số sản phẩm như: thấu chi, kỳ phiếu, tiết kiệm dự thưởng... Trong thời gian tới, MB sẽ áp dụng việc ứng dụng hệ thống T24 để kết nối các giao dịch thương mại điện tử, hệ thống thanh toán và chuyển mạch.

Ông Lê Văn Bé, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc MB cho biết: “Việc triển khai thành công hệ thống phần mềm T24 sẽ là cơ sở để MB tăng cường quản trị, giao dịch trực tuyến và phát triển các sản phẩm mới tiện ích, an toàn nhất cho khách hàng. Hiện nay MB đang nỗ lực tìm kiếm đối tác để cung cấp giải pháp phân tích tài chính. MB coi đây là giai đoạn tiếp theo có ý nghĩa quan trọng của dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng”.