08:48 28/09/2007

Microsoft lập tổ hợp trách nhiệm hữu hạn ở Nhật

Nguyên Hạnh

Thay vì thành lập các công ty cổ phần, Microsoft quyết định triển khai liên kết theo hình thức cùng góp vốn thành lập Tổ hợp trách nhiệm hữu hạn

Đối tác đầu tiên của Nhật Bản liên kết với Microsoft theo hình thức thành lập LLP là Công ty dữ liệu NTT.
Đối tác đầu tiên của Nhật Bản liên kết với Microsoft theo hình thức thành lập LLP là Công ty dữ liệu NTT.
Thay vì thành lập các công ty cổ phần, Microsoft quyết định triển khai liên kết theo hình thức cùng góp vốn thành lập Tổ hợp trách nhiệm hữu hạn tại Nhật.

Đối tác đầu tiên của Nhật Bản liên kết với Microsoft theo hình thức thành lập LLP là Công ty dữ liệu NTT. Open Cube Data do Microsoft và Công ty dữ liệu NTT sẽ góp vốn thành lập và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 10/2007.

Dự kiến, thời gian hoạt động của Open Cube Data sẽ kéo dài hai năm rưỡi. Tỷ lệ góp vốn của Công ty dữ liệu NTT là 50,7%, công ty Microsoft là 13,3% và một công ty khác của Nhật Bản là 36%.

Open Cube Data sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển phần mềm xử lý tra cứu quay vòng (consultation via circular).

Do những phần mềm này có liên quan tới các sản phẩm của Microsoft nên dự kiến kết quả kinh doanh của Open Cube Data sẽ khả quan. Theo tính toán của các bên góp vốn, doanh số của Open Cube Data sẽ đạt 1 tỷ Yên vào năm 2010.