15:03 27/11/2019

MobiFone có Tổng giám đốc mới

Thủy Diệu

Ông Tô Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc MobiFone

Tân Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường (cầm hoa).
Tân Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường (cầm hoa).

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa phát đi thông tin về việc bổ nhiệm ông Tô Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.

MobiFone cho biết, căn cứ văn bản của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều động và giao Hội đồng thành viên MobiFone xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ, ngày 27/11/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty viễn thông MobiFone đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Tô Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Tổng giám đốc MobiFone.

Ông Tô Mạnh Cường sinh năm 1967, là Thạc sỹ Điện tử Viễn thông, Cử nhân Quản trị Kinh doanh và đã có thời gian công tác hơn 30 năm trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin tại Việt Nam. Từ năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Điện thoại Hà Nội và trải qua nhiều chức vụ khác nhau như kỹ sư tin học, Phó phòng Quản lý kỹ thuật, Phó Giám đốc.

Từ năm 1999 - 2010, ông lần lượt giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý viễn thông, Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội rồi Phó trưởng Ban Viễn thông, Trưởng Ban Viễn thông, Tập đoàn VNPT. Ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT từ tháng 5/2010.

Tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định đây là hoạt động kiện toàn lãnh đạo cấp cao của MobiFone, một bước ngoặt có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của MobiFone trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh MobiFone đang gấp rút triển khai tái cơ cấu và cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Đến thời điểm hiện tại năm 2019, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động của MobiFone vẫn được giữ vững tốt. Các đồng chí cần phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực để hoàn hoàn kế hoạch năm 2019, từ đó xây dựng kế hoạch năm 2020 và chiến lược phát triển lâu dài của MobiFone trong những năm tiếp theo", ông Hoàng Anh nói tại buổi lễ.

Năm 2018, tổng doanh thu của MobiFone đạt 38.883 tỷ đồng, tổng tài sản là 31.021 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 19.841 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 5.919 tỷ đồng. Năm 2018, MobiFone nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của MobiFone là 4.700 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận của doanh nghiệp này là 2.676 tỷ đồng, đạt 113.3% so với cùng kỳ năm 2018.