08:53 13/03/2018

MobiFone và AVG thống nhất hủy hợp đồng, hoàn trả lại tiền

Thủy Diệu

Đại diện MobiFone và AVG vừa họp và đi đến thống nhất hủy bỏ toàn bộ hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần của AVG

Theo nguồn tin của VnEconomy, chiều 12/3, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) vừa đưa ra quyết định hủy thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 9.000 tỷ đồng.

Cụ thể, sau khi trao đổi, bàn bạc, thảo luận, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, MobiFone và các cổ đông chuyển nhượng AVG đã đi tới thống nhất nhiều nội dung.

Thứ nhất, các bên thống nhất hủy bỏ Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 2512/2015/MOBIFONE-AVG (Thỏa thuận chuyển nhượng), các bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Các bên sẽ khẩn trương xem xét và thực hiện các việc cần thiết đảm bảo không bên nào phải chịu bất kỳ thiệt hại gì do việc ký và thực hiện Thỏa thuận chuyển nhượng.

Thứ hai, các cổ đông chuyển nhượng sẽ trả lại toàn bộ số tiền bán cổ phần đã được MobiFone thanh toán. MobiFone sẽ hoàn trả các cổ đông chuyển nhượng số cổ phần và các tài sản của AVG mà MobiFone đã nhận chuyển nhượng.

Thứ ba, ngoài cam kết trả lại khoản tiền bán cổ phần, các cổ đông chuyển nhượng sẽ thanh toán các chi phí liên quan mà MobiFone đã trả cho các đơn vị liên quan tới giao dịch mua cổ phần AVG. Các cổ đông chuyển nhượng đồng ý thanh toán cho MobiFone khoản lãi cho số tiền MobiFone đã thanh toán cho cổ đông chuyển nhượng.

Thứ tư, các bên sẽ cùng thành lập ngay nhóm làm việc để thống nhất chi tiết triển khai các công việc để hoàn thành việc hủy bỏ Thỏa thuận chuyển nhượng và xử lý các vấn đề liên quan.

Thứ năm, biên bản này được ký để thống nhất hủy bỏ Thỏa thuận chuyển nhượng và xem đây như là biên bản ghi nhớ để thống nhất thực hiện. MobiFone sẽ báo cáo nội dung của biên bản cho các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến hoặc chấp thuận cho MobiFone, làm cơ sở cho MobiFone thực hiện các cam kết theo biên bản.

Liên quan đến thương vụ này, các đây ít hôm, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Ban Bí thư cho rằng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng tiến hành thanh tra toàn diện, kết luận và báo cáo với Ban Bí thư. Ban Bí thư đề nghị Thường trực Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra, sớm công bố kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.