06:40 31/12/2014

“Môi trường kinh doanh 2015 phải chuyển biến mạnh”

Từ Nguyên

Đầu năm 2015, chỉ số cải cách hành chính của các bộ và địa phương sẽ được công khai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phủ ngày 30/12.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phủ ngày 30/12.<br>
“Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết mới trên cơ sở nội dung của Nghị quyết 19 để tăng cường hơn nữa việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phủ, ngày 30/12.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần kiên định, nhất quán thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015.

Đặc biệt, trong nghị quyết mới dự kiến sắp ban hành, sẽ chỉ rõ những nhiệm vụ, công việc cụ thể của Chính phủ, từng bộ, từng ngành trong việc tiếp tục rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách không phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp; đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời hết sức chú ý đến việc thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với đó, tại các phiên họp thường kỳ tới đây, Chính phủ sẽ kiểm điểm và đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời, ngay trong đầu năm 2015 chỉ số cải cách hành chính của các bộ và địa phương của năm 2014 sẽ được công bố công khai.

“Các bộ, ngành, địa phương phải coi cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trong tâm của năm 2015”, Thủ tướng yêu cầu.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vình đã có báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh sau hơn 9 tháng được ban hành.

Theo đó, thủ tục khởi sự kinh doanh giảm còn 5 thủ tục với thời gian khoảng 16 ngày (thay vì 10 thủ tục và 34 ngày như trước đây), trong đó, thời gian đăng ký kinh doanh là 5 ngày (ít hơn 1 ngày so với yêu cầu trong Nghị quyết). Tổng số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế dự kiến giảm được 370 giờ, còn 167 giờ (yêu cầu của Nghị quyết là 121,5 giờ).

Về thời gian tiếp cận điện, theo kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các cơ quan quản lý Nhà nước, rút ngắn tổng thời gian thực hiện các thủ tục đối với công trình lưới điện trung áp là 37 ngày (thấp hơn so với yêu cầu của Nghị quyết). Về thời gian nộp bảo hiểm xã hội, dự kiến Bảo hiểm Xã hội sẽ rút gọn từ 263 thủ tục xuống còn 111 thủ tục, giảm 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp so với hiện nay.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thông qua nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2015.