13:50 03/12/2020

Một cá nhân bị phạt 600 triệu đồng vì thao túng cổ phiếu CTP

Hà Anh

Căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Lê Văn Hoan gây ra xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Sơ đồ giá cổ phiếu CTD.
Sơ đồ giá cổ phiếu CTD.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa cho biết, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, kết quả giám sát, kiểm tra của SSC cho thấy ông Lê Văn Hoan (Hà Nội) đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (nay là Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public) (mã CTP-HNX).

Hành vi này vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cũng theo SSC, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Lê Văn Hoan gây ra xác định theo quy định tại Điều 211 – Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, ngày 30/11/2020, Quỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoan với số tiền là 600 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Hoan.

Trước đó, vào ngày 16/11, HNX đã có thông báo về việc cổ phiếu CTP bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường do công ty này vi phạm công bố thông tin 3 lần kể từ ngày 1/1/2020, thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

Kết thúc quý 3/2020, công ty ghi nhận lãi gần 1,6 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 2,6 tỷ và luỹ kế 9 tháng lãi 1,578 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 6,9 tỷ.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CTP dừng ở mức 3.400 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 2/12) với 10.500 cổ phiếu được giao dịch.