09:25 11/06/2018

Một loạt lãnh đạo KVC bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cổ đông nội bộ và người liên quan của KVC

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KVC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KVC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cổ đông nội bộ và người liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (mã KVC-HNX).

Theo đó, ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị KVC, bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, ông Lê Lam - bố bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC,

Bà Trần Thị Quỳnh Anh - mẹ bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, bà Lê Thị Hồng Quý - chị bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc KVC, bà Đỗ Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị KVC, bà Đỗ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng Quản trị KVC và Nguyễn Tăng Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát KVC bị phạt mỗi người là 55 triệu đồng do đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán và HNX về việc dự kiến giao dịch, về kết quả thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu KVC trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 của KVC.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Ban kiểm soát KVC, ông Võ Đình Phú - chồng bà Đỗ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng quản trị KVC cũng bị phạt 10 triệu đồng do đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ và HNX về việc dự kiến giao dịch, về kết quả thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu KVC trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 của KVC.

Tổng cộng mức phạt là 460 triệu đồng.