22:11 14/03/2012

Một ngày, hai bộ trưởng đối thoại trực tuyến

An Nhi

Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ đối thoại trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bùi Quang Vinh sẽ giao lưu trực tuyến với nhân dân trong cùng một ngày.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bùi Quang Vinh sẽ giao lưu trực tuyến với nhân dân trong cùng một ngày.
Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ bắt đầu đăng đàn từ lúc 10h sáng để đối thoại xung quanh khung giá viện phí mới sẽ được áp dụng từ 15/4/2012, nhằm làm rõ những vấn đề như sự cần thiết, nội dung và mức độ điều chỉnh giá  dịch vụ y tế, chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc diện chính sách và hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh, lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế…

Cách đây hai tháng, ngày 7/1/2012, Bộ trưởng Tiến cũng đã đối thoại trực tuyến với nhân dân về các vấn đề lớn mà Bộ Y tế đang trực tiếp quản lý.

Từ 15h chiều, cuộc đối thoại với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh sẽ bắt đầu thực hiện nhằm làm rõ những vấn đề mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trực tiếp quản lý. Đáng chú ý là một số vấn đề như tái cấu trúc nền kinh tế, tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài, sự phát triển của các khu vực kinh tế, hiệu quả của việc sử dụng vốn ODA...

Được biết, hai cuộc đối thoại cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các cục, vụ thuộc hai bộ và lãnh đạo một số bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương.

Việc lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường đăng đàn đối thoại trực tuyến với nhân dân được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, các bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Giao thông Vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Bạn đọc tham gia có thể gửi câu hỏi về địa chỉ e-mail doithoai@chinhphu.vn.