15:24 11/01/2013

Một quỹ ngoại đăng ký bán cổ phiếu VNM

Hà Anh

Grinling International Limited đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trong thời gian từ 15/1/2013 đến 8/2/2013

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Grinling International Limited.

Theo đó, Grinling International Limited đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trong thời gian từ 15/1/2013 đến 8/2/2013 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu tổ chức này nắm giữ sẽ giảm từ 6.215.985 cổ phiếu xuống 5.715.985 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,75% xuống còn 0,69% vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận.

Trước đó, VNM đã phát hành 277.841.042 cổ phiếu cho 9.603 cổ đông nhằm tăng vốn, nâng tổng số cổ phiếu đến ngày 21/12/2012 lên 833.955.976, trong đó có 833.525.676 cổ phiếu đang lưu hành và 430.120 cổ phiếu quỹ.

Hiện, giá cổ phiếu VNM đang được giao dịch quanh mức 103.000 đồng/cổ phiếu.