16:44 31/12/2020

Mức lương được trả cao nhất tại Hà Nội năm 2020 là bao nhiêu?

Nhật Dương

Mức lương cao nhất được trả tại Hà Nội thuộc về loại hình công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước với hơn 185 triệu đồng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo tình hình tiền lương năm 2020 tại Hà Nội vừa được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội công bố, khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước dẫn đầu về mức lương tháng được chi trả cao nhất với hơn 185 triệu đồng.

Thông tin tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020 tại Hà Nội được thành phố tổng hợp trên cơ sở báo cáo của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mức lương tháng cao nhất được chi trả tại Hà Nội trong năm 2020 đạt 185.144.000 đồng/người/tháng ở khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, trong khi mức tiền lương thấp nhất là 4,9 triệu đồng. Tiền lương bình quân năm 2020 ở khối doanh nghiệp này đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2020 đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng đồng/người/tháng, mức tiền lương thấp nhất 4,75 triệu đồng/người/tháng.

Cùng có chung mức tiền lương cao nhất đạt 180 triệu đồng/tháng là khối doanh nghiệp FDI, tuy nhiên tiền lương bình quân năm 2020 ở khối này lại có phần nhỉnh hơn một chút so với khối doanh nghiệp dân doanh khi đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, xét về mức tiền lương thấp nhất trong các doanh nghiệp thì khối FDI lại thấp hơn khi chỉ đạt mức 4,73 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền lương thấp nhất, khi mức lương cao nhất ở khối doanh nghiệp này chỉ đạt 30 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2020 ở khối này đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,73 triệu đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh), quan tâm đến chính sách lương, thưởng để giữ chân người lao động.

Trước đó, về tiền lương trong năm 2019 ở các loại hình doanh nghiệp, báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tiền lương bình quân năm 2019 của khối doanh nghiệp FDI là 6,3 triệu đồng. Mức cao nhất là 250 triệu đồng và thấp nhất là hơn 4,4 triệu đồng.

Với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm đạt hơn 5,8 triệu đồng, mức lương cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất khoảng 4,4 triệu đồng.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân đạt 5,9 triệu đồng, cao nhất 186 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 4,5 triệu đồng.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân đạt gần 6 triệu đồng. Mức cao nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất gần 4,5 triệu đồng.

Như vậy, so với năm 2019 thì mức tiền lương trung bình tại các loại hình doanh nghiệp trong năm 2020 trên địa bàn Hà Nội đều tăng lên, song mức tiền lương cao nhất lại sụt giảm đáng kể. Mức tiền lương tháng cao nhất được trả tại Hà Nội trong năm 2019 đạt 250 triệu đồng, trong khi năm 2020 cao nhất chỉ đạt hơn 185 triệu đồng.