12:34 31/12/2020

Hà Nội thưởng Tết 2021 cao nhất 400 triệu đồng

Nhật Dương

Mức thưởng Tết năm 2021 tại Hà Nội cao nhất là 400 triệu đồng, tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2020

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội ngày 31/12 vừa có báo cáo nhanh thưởng Tết 2021 trên địa bàn.

Theo đó, đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân là 1 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Ở loại hình công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch  bình quân 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Thưởng Tết Âm lịch mức thưởng bình quân 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng tết Dương lịch mức bình quân 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Trong dịp Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân đạt 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

khối doanh nghiệp FDI, thưởng tết Dương lịch mức bình quân 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, khối doanh nghiệp này có mức bình quân 4,45 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp báo cáo, tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2020, riêng mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2020.