09:34 24/09/2007

Mỹ công bố tờ 5 USD mới

Thùy Trang

Ngày 20/9/2007, Chính phủ Mỹ đã công bố trên mạng Internet thiết kế của đồng 5 USD mới

Thiết kế của tờ 5 USD mới này được khẳng định sẽ an toàn hơn, thông minh hơn và tờ bạc mới sẽ chính thức được phát hành đưa vào lưu thông từ đầu 2008.
Thiết kế của tờ 5 USD mới này được khẳng định sẽ an toàn hơn, thông minh hơn và tờ bạc mới sẽ chính thức được phát hành đưa vào lưu thông từ đầu 2008.
Ngày 20/9/2007, Chính phủ Mỹ đã công bố trên mạng Internet thiết kế của đồng 5 USD mới.

Thiết kế của tờ 5 USD mới này được khẳng định sẽ an toàn hơn, thông minh hơn và tờ bạc mới sẽ chính thức được phát hành đưa vào lưu thông từ đầu 2008. Tiếp sau đó sẽ là giấy bạc 100 USD mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiền giấy của Mỹ được công bố hoàn toàn trực tuyến.

Lần công bố trực tiếp thiết kế tờ 5 USD mới có sự tham gia của các quan chức Chính phủ thảo luận về những nỗ lực an ninh cho tiền tệ được đăng tải trên www.moneyfactory.gov/newmoney.

Tương tự như các giấy bạc 10, 20 và 50 USD được thiết kế lại, tờ 5 Đô la mới kết hợp các đặc điểm an ninh cải tiến, dễ sử dụng nên các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra tờ 5 USD mới hơn và khó làm giả hơn.

Thiết kế mới của tờ 5 USD sẽ giúp chống lại một phương pháp làm giả là tẩy trắng, hoặc xóa mực khỏi tờ 5 USD và in đè lên đó để tạo thành một tờ 100 USD giả.

Theo các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, bằng cách loại bỏ đi càng nhiều điểm tương đồng giữa các tờ mệnh giá 5 USD và 100 USD, thiết kế mới sẽ giúp chặn đứng nạn làm tiền giả và bảo vệ những người sử dụng tiền tệ ở Mỹ.