10:59 15/09/2008

Mỹ: Thâm hụt ngân sách cao

Thu Trà

Thâm hụt ngân sách Liên bang của Mỹ tài khóa năm nay, kết thúc ngày 30/9/2008, có thể lên tới 407 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết, thâm hụt ngân sách Liên bang của Mỹ tài khóa năm nay, kết thúc ngày 30/9/2008, có thể lên tới 407 tỷ USD và năm 2009 dự kiến 438 tỷ USD.

Thậm chí, mức thâm hụt còn có thể còn cao hơn nhiều nếu gộp cả khoản tiền hàng trăm tỷ USD mà Chính phủ Liên bang sẽ phải chi ra để tiếp quản quyền điều hành trực tiếp hai tập đoàn tín dụng thế chấp là Fannie Mae và Freddie Mac.

Nhà Trắng dự kiến thâm hụt ngân sách năm 2008 khoảng 389 tỷ USD và năm 2009 là 482 tỷ USD. CBO dự báo tốc độ tăng GDP của Mỹ năm 2008 chỉ đạt 1,5% so với mức dự kiến 2,2% của Nhà Trắng và năm 2009 chỉ đạt 1,1%.

GDP của Mỹ quý 1/2008 đạt 0,6%, quý 2/2008 đạt 3,3% và các chuyên gia kinh tế dự báo quý 3 và quý 4 năm nay chỉ đạt 0,7%.

CBO dự báo, trong 10 năm tới, tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể lên tới 2.300 tỷ USD, tương phản với mức dự báo thặng dự ngân sách 300 tỷ USD vào năm 2018 mà CBO đưa ra đầu năm 2008.