10:30 29/05/2008

Năm 2008, vốn trái phiếu Chính phủ sẽ đầu tư cho nhiều lĩnh vực

H.Xuân

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch và phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2008 cho các bộ, địa phương

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch và phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2008 cho các bộ, địa phương để thực hiện các dự án giao thông vận tải, thủy lợi, y tế, giáo dục, di dân và tái định cư.

Trong Quyết định 637/QĐ-TTg, 68/2008/QĐ-TTg phê duyệt về kế hoạch này, Thủ tướng yêu cầu dành nhiều vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông vận tải. Tổng mức vốn trái phiếu chính phủ dành cho các bộ, địa phương là hơn 27,6 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 25% kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 theo đúng kế hoạch điều chỉnh theo Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình triển khai cụ thể của từng dự án, tiếp tục rà soát, bố trí vốn tập trung hơn, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng để giảm bất lợi do phải trả lãi vay, thời gian thi công kéo dài và những biến động của giá cả thị trường.

Đối với các dự án thủy lợi, cần bố trí vốn tập trung hơn cho các dự án chuyển tiếp, khối lượng còn lại không lớn, đang triển khai nhanh. Chú trọng các dự án thủy lợi miền núi, Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, vốn trái phiếu chính phủ sẽ đươc tập trung hoàn thành từng tuyến đường đến trung tâm xã ngay trong năm 2008. Bố trí đủ vốn và làm tốt việc chuẩn bị các tuyến đường còn lại để bố trí vốn và khởi công ngay đầu năm 2009.

Đối với bệnh viện huyện đã quyết định khởi công và hoàn thành trong năm 2005, 2006, 2007, thì cần bố trí đủ vốn cho bệnh viện khu vực liên huyện.

Thủ tướng cũng quyết định phân bổ hơn 3,7 ngàn tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008.