11:29 15/01/2010

Năm 2010 sẽ đào tạo nghề cho gần 2 triệu lao động

Vũ Quỳnh

Với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 1.748.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề sẽ được nâng lên 30% trong năm 2010

Trong năm 2009, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh được hơn 1 triệu người.
Trong năm 2009, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh được hơn 1 triệu người.
Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2009, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh được hơn 1 triệu người, tăng 11,2% so với năm 2008. Năm 2010, dự kiến sẽ tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề mới cho 1.748.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 30%.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng, hai mục tiêu trọng tâm được Tổng cục Dạy nghề chú trọng trong năm nay là triển khai thực hiện “Đề án đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn” và trình Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao năng lực dạy nghề nhằm đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề kỹ thuật cao”.
 
Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng hiện chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế cho các trường trung cấp, dạy nghề còn chưa phù hợp, đặc biệt là chương trình học văn hóa. Theo quy định, mỗi trường trung cấp dạy nghề cần phải thành lập tổ giáo viên dạy văn hóa, tuy nhiên hiện nhiều trường không có phải đi thuê giáo viên văn hóa nơi khác về dạy. Vì thế “Tổng cục đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn lại, nhằm thống nhất chương trình học để hợp với thực tế hơn”, ông Dũng nói.

Hiện cả nước có 107 trường cao đẳng nghề, 264 trường trung cấp nghề, 864 trung tâm dạy nghề và trên 1 nghìn cơ sở có tổ chức hoạt động dạy nghề.