13:28 29/04/2022

Nam A Bank lên kế hoạch niêm yết sàn HoSE, chia cổ tức với tỷ lệ gần 29%

Minh Tâm -

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Nam A Bank đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, đồng thuận chia cổ tức gần 29% bằng cổ phiếu, lãi trước thuế hợp nhất 2.250 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ hơn 10.500 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên HOSE…

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Nam A Bank đồng thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ lên đến gần 29%
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Nam A Bank đồng thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ lên đến gần 29%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) được tổ chức vào sáng 29/04, các cổ đông đã đồng thuận thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với 2021 trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ở mức 22,7%.

Tổng tài sản dự kiến tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190.000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh  tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng, từ mức 6.564 tỷ đồng lên 10.564 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, mở rộng kinh doanh và đầu tư cho chuyển đổi số.

Việc tăng vốn được triển khai theo 3 cấu phần: Phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức; chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 160 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Về phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức với tỉ lệ lên đến gần 29%, Nam A Bank dự định chia cổ tức 2020 tỷ lệ 10,21% (Đại hội đồng cổ đông 2021 đã duyệt) và tỷ lệ cổ tức 2021 là 18,74%.

Ngân hàng cũng trình cổ đông phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa 100 triệu USD hoặc tối đa 2.200 tỷ đồng, phát hành một hoặc nhiều lần. Số trái phiếu này không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm và kỳ hạn cụ thể được xác định theo từng đợt phát hành.

Lãi suất trái phiếu từng đợt phát hành xác định theo phương pháp dựng sổ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Phương thức phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Đặc biệt, năm nay Nam A Bank sẽ đưa toàn bộ số cổ phiếu NAB đang lưu hành trên UPCoM lên niêm yết trên sàn HOSE hoặc HNX.

Ngân  hàng cũng đang triển khai thực hiện các thủ tục để sắp xếp lại Công ty AMC, và đề xuất cổ đông giao Hội đồng quản trị  lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, giảm mức vốn góp của Nam A Bank tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

 

Kết thúc quý 1/2022, Nam A Bank lãi trước thuế hơn 645 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 29% kế hoạch năm. Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 162.702 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thời điểm đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 108.723 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9%; tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,57% xuống 1,51%...