08:34 17/09/2007

Nga có Thủ tướng mới

Nguyên Hạnh

Với 381 phiếu thuận, 47 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Duma quốc gia Nga đã chấp thuận ông V.Zubkov là Thủ tướng mới

Theo RIA Novosti, với 381 phiếu thuận, 47 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Duma quốc gia Nga đã chấp thuận ông V.Zubkov làm Thủ tướng.

Ông Victor Zubkov sinh năm 1941 tại vùng Sverdlovsk, từng làm việc với Tổng thống Vladimir Putin trong chính quyền thành phố St Petersburg vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Từ năm 1993 đến năm 2000, ông làm việc tại cơ quan thuế liên bang và Bộ Thuế vụ. Từ năm 2001, ông làm Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính Liên bang.

Ông Zubkov đã giới thiệu những ưu tiên trong chính phủ tương lai do ông lãnh đạo: nâng cao tính cạnh tranh của đất nước, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tập đoàn nhà nước trong sự phát triển công nghiệp hàng không và đóng tàu; thay đổi nhân sự phụ trách các vấn đề xã hội trong chính phủ - một trong những mặt hoạt động của chính phủ tiền nhiệm bị công luận chỉ trích; tăng trách nhiệm cá nhân của các bộ trưởng và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Ông cũng tuyên bố sẽ xây dựng nền kinh tế sáng tạo bằng cách thực hiện những đề án có tính hệ thống trong các lĩnh vực sáng tạo, năng lượng...