16:04 08/08/2015

Ngân hàng có thể hỗ trợ khách vay bị lũ gây thiệt hại

Thùy Duyên

Thống đốc chỉ đạo các ngân hàng xem xét cơ cấu lại nợ, miễn hoặc giảm lãi… đối với khách vay bị ảnh hưởng đợt lũ vừa qua

Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các khoản nợ vay nông nghiệp nông 
thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại
 các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng 
Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu - Ảnh: VnExpress.<br>
Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các khoản nợ vay nông nghiệp nông thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu - Ảnh: VnExpress.<br>
Hôm 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 5936/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở một số tỉnh phía Bắc vừa qua.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2015, tình hình lũ lụt xảy ra nghiêm trọng trên phạm vi rộng tại các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân.

Để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện ngay các chính sách liên quan đến tín dụng.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các khoản nợ vay nông nghiệp nông thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu.

Thống đốc yêu cầu, các tổ chức tín dụng kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vốn vay,… đồng thời, tiếp tục xem xét cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.

Cơ chế hỗ trợ trên hiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn nghị định này.

Các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn các tỉnh bị lũ lụt phối hợp với các sở, ngành, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đánh giá, xác định mức độ thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để tham mưu cho UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hỗ trợ theo quy định tại các Điều 12, 14 và 15 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Căn cứ vào khả năng tài chính của các tổ chức tín dụng, kịp thời có biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhằm giúp người dân trên địa bàn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý”, văn bản trên nêu yêu cầu.