08:08 10/07/2015

Ngân hàng Thái Lan được mua lại ngân hàng yếu kém tại Việt Nam

Song Hà

VSB là ngân hàng liên doanh yếu kém toàn diện trong tổ chức và hoạt động

 SCB cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp phép thành lập chi nhánh 
tại Việt Nam theo quy định, không gây áp lực gia tăng thêm ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại 
Việt Nam.
SCB cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam theo quy định, không gây áp lực gia tăng thêm ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về việc ngân hàng Siam Thái Lan (SCB) thành lập chi nhánh tại Việt Nam trên cơ sở mua lại, tiếp nhận tài sản, công nợ của Ngân hàng Liên doanh Việt - Thái (VSB).

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định cụ thể theo thẩm quyền.

VSB là ngân hàng liên doanh được Ngân hàng Nhà nước cấp phép ngày 20/4/1995, với sự góp vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), SCB và tập đoàn Charoen Pokphand.

Tuy nhiên, hiện VSB là ngân hàng liên doanh yếu kém toàn diện trong tổ chức và hoạt động, không đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ theo quy định.

Theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, SCB cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam theo quy định.

Đồng thời, việc SCB tiếp nhận lại VSB sẽ giải quyết nhanh gọn một ngân hàng liên doanh yếu kém trong hệ thống ngân hàng Việt Nam; không gây áp lực gia tăng thêm ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, phù hợp với chủ trương của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước.

Siam Bank do Hoàng thân Mahisara Rajaharudaya (em trai vua Chulalongkorn - Rama V) thành lập từ năm 1904 theo sắc lệnh của vua Chulalongkorn.