18:40 18/06/2010

Ngành giáo dục chính thức có “tư lệnh” mới

Nguyễn Lê

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Ông Phạm Vũ Luận được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: VNN.
Ông Phạm Vũ Luận được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: VNN.
Chiều 18/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín với hơn 80% tổng số đại biểu tán thành.

Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955, là giáo sư, tiến sỹ kinh tế. Năm 1999-2004, ông Luận là hiệu trưởng trường Đại học Thương mại. Tháng 6/2004, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đến tháng 12/2009, ông được phân công làm Thứ trưởng thường trực.

Từ tháng 4 đến nay, ông Phạm Vũ Luận đã tạm điều hành Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi giới thiệu nhân sự mới, Quốc hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo với ông Nguyễn Thiện Nhân để ông tập trung làm nhiệm vụ Phó thủ tướng.

Từ đầu tháng 4, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao lại quyền điều hành hoạt động của Bộ cho Thứ trưởng Thường trực Phạm Vũ Luận.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã bầu ông Mai Xuân Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội với 83% số phiếu thuận.

Ông Mai Xuân Hùng sinh năm 1955, là tiến sỹ khoa học kinh tế, cử nhân ngoại ngữ.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội đối với ông Nguyễn Hoàng Anh để nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.