16:15 02/03/2016

Ngành y tế bắt đầu cắt giảm ít nhất 10% biên chế

Hà Đan

Đến năm 2021 ngành y tế sẽ chỉ tuyển viên chức có trình độ từ cao đẳng trở lên

Mỗi đơn vị y tế chỉ được tuyển dụng tối đa 50% số biên chế công chức do giảm biên chế và giảm tự nhiên do nghỉ hưu, thôi việc.<br>
Mỗi đơn vị y tế chỉ được tuyển dụng tối đa 50% số biên chế công chức do giảm biên chế và giảm tự nhiên do nghỉ hưu, thôi việc.<br>
Ngày 2/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, ngành y tế sẽ cắt giảm ít nhất 10% biên chế từ nay đến năm 2021.

Việc giảm biên chế này được thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-BYT ngày 14/1/2016 của Bộ Y tế .

Ông Tiến còn cho biết, hiện Bộ trưởng Bộ Y tế đã có yêu cầu từng đơn vị trực thuộc ngay lập túc phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 6 năm (2016-2021) và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế đã được giao.
 
Mỗi đơn vị khi có nhu cầu chỉ được tuyển dụng tối đa 50% số biên chế công chức do giảm biên chế và giảm tự nhiên do nghỉ hưu, thôi việc.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thay thế nguồn trả lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước cấp bằng việc trả lương tư nguồn thu sự nghiệp.

Hiện ngành y tế có 9 trong tổng số 37 đơn vị khám, chữa bệnh tự chủ kinh phí và viên chức các đơn vị này được trả lương từ nguồn thu sự nghiệp, không hưởng lương ngân sách nhà nước. Đến năm 2020 sẽ có khoảng 20 đơn vị tự trả lương từ nguồn thu sự nghiệp...

Bên cạnh việc tinh giản biên chế, ngành y tế cũng từng bước nâng cao trình độ cán bộ. Từ ngày 1/1/2021 chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng trở lên.

Như vậy, hiện nay cả nước có 71 trường trung cấp đào tạo nhân lực y tế và các trường này phải được nâng lên cao đẳng hoặc xóa bỏ.