11:37 04/11/2016

Nghị định mới có thể dẫn tới tăng giá điện trong 2017

Song Hà

Theo một đại diện của EVN, chi phí sản xuất điện trong thời gian gần đây liên tục biến động

Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh.
Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh.
Chính phủ đã có chỉ đạo ngành điện không được tăng giá trong năm 2016, song việc kìm giá trong năm 2017 xem ra khó khăn vì có liên quan đến một chính sách vừa được ban hành.

Cụ thể, theo Nghị định 147/2016 vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, một trong những nội dung sửa đổi là điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch.

Theo sửa đổi, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3.

Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện.

Số tiền phải chi trả trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng điện trong kỳ hạn thanh toán (kWh) nhân với mức chi trả tính trên 1kWh (36 đồng/kWh).

Theo một đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chi phí sản xuất điện trong thời gian gần đây liên tục biến động, thậm chí tại một số thời điểm, do thủy điện gặp khó khăn, các đơn vị đã phải chạy dầu phát điện.

Riêng với các chi phí đầu vào, bao gồm cả chi phí dịch vụ bảo vệ rừng nói trên, nếu có biến động theo chiều tăng thì việc phải điều chỉnh giá điện thương phẩm của các đơn vị phát điện là điều khó tránh khỏi.

Trong năm 2016, EVN cũng đã từng tính đến phương án tăng giá điện, nhưng sau đó đã không được Bộ Công Thương chấp thuận do mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.