09:01 20/10/2017

"Nghị quyết không có chữ đặc thù nhưng tư tưởng đã là đặc thù"

Song Hà

Khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc giữa Bộ Chính trị với ban lãnh đạo Tp.HCM

Các Ủy viên Bộ Chính trị chụp ảnh với lãnh đạo Tp.HCM chiều 19/10.<br>
Các Ủy viên Bộ Chính trị chụp ảnh với lãnh đạo Tp.HCM chiều 19/10.<br>
“Trong Nghị quyết 16 của Trung ương không có chữ “đặc thù” nhưng tư tưởng đã là “đặc thù”. Tiếp tục cho phép Tp.HCM được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hoặc quy định hiện hành không còn phù hợp”.

Đó là khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc giữa Bộ Chính trị với ban lãnh đạo Tp.HCM về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, chiều 19/10.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND Tp.HCM cho hay, trong giai đoạn 5 năm qua, kinh tế thành phố tăng trưởng khá cao, GDP bình quân đạt 9,6%/năm, gấp 1,63 lần bình quân cả nước, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 1,5 lần. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,05%/năm, gấp 1,3 lần cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 5.122 USD/người, gấp 2,37 lần bình quân cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 1,19 triệu tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các lĩnh vực xã hội khác của thành phố cũng đã có nhiều kết quả đáng mừng.

Chỉ đạo buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tp.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Tổng Bí thư lưu ý, cần lựa chọn một số việc cần làm ngay, bằng chương trình hành động cụ thể, tập trung vào một số giải pháp, trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, bước đi từ nay đến năm 2020 và sau năm 2020, làm sao cho phù hợp, khả thi và có hiệu quả. Và đặc biệt, phải đặt trong tổng thể hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách. Mỗi nơi có đặc thù riêng, nhưng phải đặt trong tổng thể chung của một quốc gia thống nhất độc lập, tuân thủ luật pháp, hài hòa giữa cái chung và cái riêng.

Về những kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp quản lý, Tổng bí thư chỉ rõ: Nghị quyết 16/NQ-TW quy định rất chặt chẽ, cụ thể, đề cập toàn diện nhiều mặt. Trong Nghị quyết không có chữ “đặc thù” nhưng tư tưởng đã là “đặc thù”.

Đó là: Tiếp tục cho phép thành phố được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn thành phố đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp. Khi thực hiện thí điểm, thành phố phải có đề án xin Chính phủ cho thí điểm về từng vấn đề cụ thể và chịu sự theo dõi, giám sát của Chính phủ, đặc biệt với những vấn đề lớn và nhạy cảm. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể là tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và địa phương, trong khi chưa tăng tỷ lệ điều tiết, hằng năm xem xét tăng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu và tăng hỗ trợ từ nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn…

Tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho thành phố trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính công, tăng hơn tính tự chủ cho thành phố về ngân sách, về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, tổ chức nhân sự… phù hợp với điều kiện của thành phố. Bởi vậy, Bộ Chính trị đã thống nhất, sau cuộc làm việc này sẽ ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TW ngày 10/8/2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp.HCM đến năm 2020.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TW trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp.HCM, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các địa phương, để xây dựng thành phố của cả nước và vì cả nước.