“Ngũ đại gia” công nghệ kiếm tiền như thế nào?

Năm 2018, nếu gộp doanh thu của "ngũ đại gia" công nghệ sẽ vào khoảng 800 tỷ USD, thì họ sẽ nằm trong top 20 quốc gia lớn nhất thế giới về GDP...

Đào Hưng

05/04/2019 08:31

“Ngũ đại gia” công nghệ kiếm tiền như thế nào? - Ảnh 1.