10:03 24/10/2018

"Người cũ" quay lại làm Tổng giám đốc IBM Việt Nam

Thủy Diệu

Tân Tổng giám đốc IBM Việt Nam đã từng đảm nhận vị trí này trong giai đoạn 2013-2015

Ông Tan Jee Toon.
Ông Tan Jee Toon.

Sáng nay, 24/10, Tập đoàn IBM đã công bố chính thức bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng giám đốc Công ty IBM Việt Nam.

Ông Tan Jee Toon là người đã từng giữ vị trí Tổng giám đốc của IBM Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015. Đầu năm 2016, ông Eric CW Yeo, đến từ Singapore, đã thay thế ông Jee Toon Tan làm Tổng giám đốc IBM Việt Nam. Ông Jee Toon khi đó chuyển sang nắm giữ vị trí Giám đốc vùng phụ trách các giải pháp phân tích kinh doanh của IBM ASEAN.

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Tan Jee Toon đã từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại IBM, trong đó có đóng góp rất lớn trong việc triển khai tích hợp các giải pháp và sản phẩm của IBM, đặc biệt trong các sáng kiến mang tính chiến lược của tập đoàn, như điện toán đám mây, điện toán biết nhận thức, dữ liệu lớn và các giải pháp phân tích dữ liệu.

Ông cũng là người ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho quá trình đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của các khách hàng IBM toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Tan Jee Toon quay trở lại Việt Nam cho lần bổ nhiệm này từ cương vị Giám đốc Nhóm Điện toán Đám mây và các Giải pháp Phần mềm của IBM khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với trụ sở tại Singapore.