14:11 11/12/2019

Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 100 USD mua Bitcoin 10 năm trước?

Minh Nhật

Mức tăng của Bitcoin vượt xa so với giá cổ phiếu của 10 công ty vốn hoá lớn nhất thế giới

Nếu rót 100 USD mua Bitcoin 10 năm trước, nhà đầu tư hiện sẽ sở hữu 9,2 triệu USD. Con số này vượt xa mức lợi nhuận từ khoản đầu tư tương đương vào 10 công ty có vốn hoá lớn nhất thế giới. 

Biểu đồ dưới đây so sánh lợi nhuận của Bitcoin và cổ phiếu 10 công ty vốn hoá lớn nhất thế giới dựa trên dữ liệu giá cổ phiếu từ Yahoo Finance vào ngày 2/1/2009 (trừ Facebook và Alibaba, khi đó chưa niêm yết) và ngày 3/12/2019. 

biggest-companies-vs-bitcoin-last-decade-performance-0cf1