20:15 04/07/2013

Nhà Quốc hội dự kiến hoạt động tháng 8 năm sau

Nhật Nam

Hạng mục công trình chính của Nhà Quốc hội đã thi công xong phần kết cấu và phần hạ tầng điện, nước liên quan

Phối cảnh Nhà Quốc hội.
Phối cảnh Nhà Quốc hội.
Dự án xây dựng Nhà Quốc hội dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2014, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8/2014, kịp thời phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13.

Đây là đánh giá chung tại cuộc họp rà soát tiến độ, chỉ đạo các biện pháp triển khai dự án, do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì ngày 4/7, nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết.

Theo báo cáo từ ban quản lý dự án, đến nay, hạng mục công trình chính của Nhà Quốc hội đã thi công xong phần kết cấu và phần hạ tầng điện, nước liên quan. Công tác đặt hàng, mua sắm, gia công chế tạo và vật tư, vật liệu đáp ứng được tiến độ thi công trên công trường.

Đơn vị thi công cũng báo cáo một số vấn đề, đề xuất những giải pháp mới để đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án, chủ yếu liên quan đến các vật tư phụ trợ, thông tin điện tử, hệ thống chiếu sáng...

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tiếp tục những biện pháp cần thiết để đảm bảo dự án đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt trong giai đoạn hoàn thiện cần hết sức chú ý tới chất lượng, công tác nghiệm thu các hạng mục chi tiết.

Phó thủ tướng chỉ đạo Hà Nội tạo điều kiện mặt bằng phục vụ công tác tập kết vật tư, thi công, thực hiện các gói thầu cung cấp sản phẩm đặc biệt, các hạng mục liên quan đến dự án trưng bày di tích, di vật khảo cổ trong tầng hầm công trình Nhà Quốc hội.

Bộ Xây dựng căn cứ tình hình triển khai thực tế để sớm xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 cho dự án để tạo điều kiện thi công, xây dựng cho các đơn vị.