08:37 22/08/2015

Nhân sự mới của Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bảo Quyên

Người đứng đầu ngành công an, quân đội Hà Tĩnh và Quảng Bình được phê chuẩn chức danh Uỷ viên UBND tỉnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Công Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Đại tá Lê Văn Sao, nguyên là Cục phó Tham mưu an ninh, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từ đầu tháng 6/2015, thay cho Đại tá Trần Công Trường được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục an ninh mạng, Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.