07:19 18/08/2015

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Ngô Trang

Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đối với bà Lê Thị Kim Đơn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn nhân sự thuộc UBND tỉnh Đắc Lắc và Kon Tum.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn nhân sự thuộc UBND tỉnh Đắc Lắc và Kon Tum.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự UBND các tỉnh Đắc Lắc và Kon Tum.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắc Lắc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Từ Thái Giang, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắc Lắc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng cũng quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.