07:51 15/10/2010

Nhân sự mới của Lâm Đồng, Quảng Ninh, Đà Nẵng

Lâm Đồng, Quảng Ninh, Đà Nẵng có phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mới

Ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê chuẩn bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bổ sung ông Nguyễn Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2011; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng của ông Trần Quang Thái để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2004-2011; phê chuẩn bổ sung ông Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2011.

Chí Kiên (Chinhphu.vn)