11:26 29/01/2022

Nhập siêu trở lại trong tháng đầu năm 2022

Mạnh Đức

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 01/2022 ước đạt 58,5 tỷ USD, giảm 11,7% so với tháng trước. Đáng chú ý, ngay trong tháng đầu năm, nhập siêu đã quay trở lại với 500 triệu USD…

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2022 đạt hơn 58 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2022 đạt hơn 58 tỷ USD.

Số liệu công bố ngày 29/01/2021 cho thấy, trong trong tháng 01/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,5 tỷ USD, giảm 11,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 6,3%, trong đó xuất khẩu tăng 1,6%; nhập khẩu tăng 11,5%.

Nhập siêu trở lại trong tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 01/2022 ước đạt 29 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,2 tỷ USD, giảm 16,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 20,8 tỷ USD, giảm 15,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2022 tăng 1,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 4,2%.

Trong tháng 01/2022 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu tháng 01 năm 2022.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu tháng 01 năm 2022.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 01/2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,5%, giảm 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,7%, tăng 0,7 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 0,9%, bằng cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa tháng 01 năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa tháng 01 năm 2022 phân theo nhóm hàng.

Từ chiều ngược lại, trong tháng 01/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 29,5 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10 tỷ USD, giảm 4,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,5 tỷ USD, giảm 7,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2022 tăng 11,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,8%.

Trong tháng 01/2022 có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 46,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu tháng 01 năm 2022.
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu tháng 01 năm 2022.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tháng 01/2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,3%, giảm 2,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,3%, tăng 2,4 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhập khẩu hàng hóatháng 01 năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Cơ cấu nhập khẩu hàng hóatháng 01 năm 2022 phân theo nhóm hàng.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10,2 tỷ USD.

Tháng 01/2022 xuất siêu sang EU ước đạt 2,1 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 5 tỷ USD, tăng 11,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,8 tỷ USD, tăng 28,9%; nhập siêu từ ASEAN 1,2 tỷ USD, tăng 69,2%; nhập siêu từ Nhật Bản 600 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, xuất siêu 58,2 triệu USD).

Thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá chủ yếu tháng 01 năm 2022.
Thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá chủ yếu tháng 01 năm 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 01/2022 ước tính nhập siêu 500 triệu USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,3 tỷ USD.