08:55 15/08/2007

Nhật Bản sẽ giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Nguyên Hạnh

Nhật Bản đã quyết định thực hiện kế hoạch phát triển kỹ thuật nhằm giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050

Tổng số tiền dự tính đầu tư vào các hạng mục trọng điểm ở mức từ 100-1.000 tỷ Yên trong vòng 10 năm tới.
Tổng số tiền dự tính đầu tư vào các hạng mục trọng điểm ở mức từ 100-1.000 tỷ Yên trong vòng 10 năm tới.
Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thực hiện kế hoạch phát triển kỹ thuật nhằm giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050.

Các kỹ thuật tiên tiến sẽ được áp dụng trong kế hoạch trên gồm: kỹ thuật chế biến thép mới có thể cắt giảm lượng khí thải CO2 bằng việc sử dụng khí hyđrô thay cho than đá trong quá trình sản xuất; kỹ thuật sử dụng năng lượng điện mặt trời thay cho nhiệt điện với hiệu quả cao; phát triển các lò phản ứng hạt nhân loại vừa và nhỏ hiện đang được các nước đang phát triển ưa chuộng.

Tổng số tiền dự tính đầu tư vào các hạng mục trọng điểm ở mức từ 100-1.000 tỷ Yên trong vòng 10 năm tới.

Trong dự toán tài khoá năm 2008, Chính phủ Nhật Bản sẽ dành khoảng 60 tỷ Yên cho kế hoạch phát triển kỹ thuật trên, Nhật Bản sẽ đề xuất với Mỹ đề án xây dựng khung đối thoại quốc tế, sau đó sẽ mở rộng ra các nước thuộc EU.