09:11 18/01/2008

Nhật tăng chi phí an sinh xã hội

Hoài Hương

Tại Nhật Bản, chi phí an sinh xã hội đang tăng lên trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang già đi nhanh chóng

Kyodo ngày 17/1, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, giá trị đợt phát hành trái phiếu chính phủ mới có thể vượt ngưỡng 30.000 tỷ Yên trong tài khóa 2010, cao hơn mức phát hành dự kiến 25.300 tỷ Yên trong tài khóa 2008 (từ tháng 4/2008).

Hiện nay tại Nhật Bản, chi phí an sinh xã hội đang tăng lên trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang già đi nhanh chóng.

Trong tài khóa 2008, đợt phát hành trái phiếu mới của Chính phủ dự kiến sẽ giảm 0,3% so với tài khóa 2007, do Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ cắt giảm chi tiêu, đồng thời tăng doanh thu từ thuế. Bộ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra ước tính trên dựa trên mức dự báo tăng trưởng GDP danh nghĩa 2,9% trong tài khóa 2010 và 3,3% trong tài khóa 2011.

Trong tài khóa 2010, doanh thu từ thuế và ngoài thuế dự báo sẽ chạm mức 60.600 tỷ Yên, so với dự kiến 57.700 tỷ Yên trong tài khóa 2008, trong khi chi tiêu của Chính phủ dự báo sẽ tăng lên 90.800 tỷ Yên, so với 83.100 tỷ Yên tài khóa 2008.

Khoảng cách giữa thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách dự báo sẽ lên tới 30.100 tỷ Yên trong tài khóa 2010 và 30.800 tỷ Yên trong tài khóa 2011. Theo Bộ Tài chính Nhật, để thu hẹp khoảng cách này và khôi phục tình hình tài chính trong nước, Nhật Bản cần tăng thuế doanh thu - hiện ở mức 5%.