04:22 19/02/2010

Nhật truất ngôi Trung Quốc về trái phiếu của Mỹ

Tính đến cuối năm 2009, Nhật Bản đã thay thế Trung Quốc trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu của Mỹ

Tính đến tháng 12/2009, tổng giá trị trái phiếu Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã lên tới 768,8 tỷ USD.
Tính đến tháng 12/2009, tổng giá trị trái phiếu Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã lên tới 768,8 tỷ USD.
Tính đến cuối năm 2009, Nhật Bản đã thay thế Trung Quốc trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản giành lại vị trí số một sau khi để rơi vào tay Trung Quốc tháng 9/2008.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết tính đến tháng 12/2009, tổng giá trị trái phiếu Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã lên tới 768,8 tỷ USD, tăng 11,5 tỷ USD so với tháng trước, trong khi lượng trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ trị giá 755,4 tỷ USD, giảm 34,2 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, có thể Trung Quốc giảm bớt việc nắm giữ các khoản nợ của Mỹ nhằm phản ứng lại những nỗ lực của Washington điều chỉnh cán cân thương mại với Trung Quốc thông qua việc đánh thuế chống bán phá giá trong một số lĩnh vực thương mại nhất định.

Nếu Trung Quốc tiếp tục giảm lượng trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ, điều đó có thể ảnh hưởng tới chính sách của Washington tăng phát hành trái phiếu để hỗ trợ nguồn tài chính cho các biện pháp kích thích.

(TTXVN)