17:30 04/10/2015

Nhiều sai phạm về lao động tại dự án đường sắt trên cao Hà Nội

Song Hà

Nhà thầu Trung Quốc áp mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thời gian qua đã để xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.<br>
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thời gian qua đã để xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.<br>
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động tại công trình dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, cơ quan thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm về pháp luật lao động tại Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc - đơn vị tổng thầu thi công toàn bộ tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Thanh tra Bộ cho biết, tổng số lao động của Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đang làm việc tại công trình là 168 người, trong đó có 86 người Trung Quốc và 82 người Việt Nam.

Từ thời điểm khởi công dự án cho đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng thi công xây dựng với 60 nhà thầu phụ để thực hiện công việc của dự án.

Quá trình thanh tra đã phát hiện ra 16 sai phạm của đơn vị tổng thầu. Công ty này đã không tuân thủ quy định về tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động.

Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc áp mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định. Qua kiểm tra 20 hợp đồng lao động, doanh nghiệp này đang áp dụng mức lương chính và tiền công là 3.000.000 đồng/tháng, trong khi mức lương tối thiểu vùng tại Hà Nội là 3.100.000 đồng/tháng.

Công ty cũng chưa xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động gửi về cơ quan chức năng.

Đơn vị này cũng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 28/82 người thuộc đối tượng phải tham gia theo quy định.

Ngoài ra, hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động có những nội dung không phù hợp với quy định tại Luật Lao động như: chủ sử dụng lao động có thể hủy hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động sinh con ngoài kế hoạch....

Ngoài ra, thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hiện công ty này chưa tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với 8 máy, thiết bị thuộc danh mục yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

Doanh nghiệp cũng chưa thống kê đầy đủ số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, chưa báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 6 tháng, hàng năm với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương, chưa khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

Đơn vị tổng thầu cũng chưa tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho đối tượng là người sử dụng lao động và người lao động theo quy định.