07:15 08/04/2014

Nhiều tỉnh đồng loạt có phó chủ tịch mới

Song Hà

Hội đồng nhân dân các địa phương tiến hành bầu phó chủ tịch UBND tỉnh sau khi được Bộ Chính trị giới thiệu

Đại biểu Hội đồng Nhân dân Vĩnh Phúc bỏ phiếu bầu ông Vũ Chí Giang giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Đại biểu Hội đồng Nhân dân Vĩnh Phúc bỏ phiếu bầu ông Vũ Chí Giang giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Hội đồng nhân dân một số địa phương vừa tiến hành bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh, trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị trong đợt luân chuyển vừa qua.

Theo đó, trong ngày 7/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung ông Vũ Chí Giang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Giang sinh năm 1970 tại Hải Dương, nguyên hàm Vụ trưởng Vụ 3 Văn phòng Chính phủ, có trình độ chuyên môn thạc sỹ luật học. Tân Phó chủ tịch Vĩnh Phúc nằm trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển vừa qua và là một trong số 19 cán bộ được Bộ Chính trị chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành phố và giới thiệu để hội đồng nhân dân bầu giữ chức phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành.

Cũng trong ngày 7/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã họp vào bầu ông Nguyễn Duy Bắc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà.

Trong tuần qua, hội đồng nhân dân một số địa phương cũng đã tiến hành bầu vị trí phó chủ tịch đối với các cán bộ được Trung ương giới thiệu, bao gồm: ông Nguyễn Thanh Nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Lê Quang Tùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, ông Đặng Xuân Thành, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Trần Ngọc Liêm, Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ, được giới thiệu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Dự kiến trong tuần này, các địa phương còn lại sẽ tiếp tục hoàn tất việc bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh, thành đối với số cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu vừa qua.