11:58 28/11/2013

Nhiều ưu đãi về thuế trong các khu kinh tế cửa khẩu

Bảo Anh

Ngoài ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, khu kinh tế cửa khẩu còn được ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Với các nhà đầu tư trong các khu kinh tế cửa khẩu, nếu có nhu cầu nhận giao đất sẽ được miễn tiền sử dụng đất từ 30 – 50% tùy danh mục dự án và lĩnh vực đầu tư.
Với các nhà đầu tư trong các khu kinh tế cửa khẩu, nếu có nhu cầu nhận giao đất sẽ được miễn tiền sử dụng đất từ 30 – 50% tùy danh mục dự án và lĩnh vực đầu tư.
Một số quy định về cơ chế, chính sách tài chính đối với các khu kinh tế cửa khẩu vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, hàng loạt sắc thuế như thu nhập cá nhân, VAT, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu…của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ được Chính phủ ưu đãi nhằm thu hút đầu tư cho các khu vực quan trọng này.

Cụ thể, Chính phủ quyết định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

Người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp.

Đáng chú ý, một số đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm: hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu; hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Bên cạnh đó, hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, trừ những trường hợp hàng hoá, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định

Ngoài ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, khu kinh tế cửa khẩu còn được ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cụ thể, hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu, trừ khu phi thuế quan được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng…

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định nêu trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.

Ngoài ra, hàng hóa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu khi xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Một số hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng trong khu kinh tế cũng được miễn thuế xuất, nhập khẩu tùy theo chủng loại cụ thể.

Đặc biệt, các doanh nghiệp nhà đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ được nhận nhiều ưu đãi đặc biệt về tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó được miễn hoàn toàn tiền thuê đất đối với các dự án thuộc danh mục, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Một số dự án, lĩnh vực khác được miễn trong thời hạn 11 - 15 năm.

Đối với một số khu kinh tế cửa khẩu như Lao Bảo, Cầu Treo, Lào Cai, Mộc Bài…ngoài được hưởng các chính sách ưu đãi trên, các doanh nghiệp, nhà đầu tư còn được giảm 70% tiền thuê đất, tính từ năm nhà đầu tư hết thời hạn ưu đãi.

Với các nhà đầu tư có nhu cầu nhận giao đất sẽ được miễn tiền sử dụng đất từ 30 - 50% tùy danh mục dự án và lĩnh vực đầu tư.