16:49 30/05/2013

Những bảo tàng độc đáo nhất thế giới

An Huy

Chùm ảnh những tòa nhà bảo tàng có kiến trúc ấn tượng nhất trên thế giới do trang Business Insider giới thiệu: