11:08 05/07/2019

Những chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ

Ngọc Trang

Trung Quốc và Nhật Bản là 2 chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ tính tới tháng 4/2019, Trung Quốc và Nhật Bản hiện nắm giữ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất, với tổng giá trị 2.177 tỷ USD. Con số này tương đương tỷ lệ khoảng 33,8% tổng nợ của Mỹ do nước ngoài nắm giữ.

Những chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ - Ảnh 1.

Nguồn: Howmuch/Visual Capitalist.