16:46 27/03/2013

Những cú mất của “đáng nhớ” của giới nhà giàu

Thanh Hải

Vì một phút bất cẩn hoặc thích thể hiện, nhiều tỷ phú thế giới đã đi tong một lượng tài sản không nhỏ