16:49 02/04/2013

Những hình ảnh về vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn

P.V

Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ”

<br>
<br>