13:50 04/06/2013

Những nền kinh tế nhiều triệu phú nhất thế giới

An Huy

Tại quốc gia vùng Vịnh Qatar, tỷ lệ số hộ gia đình triệu phú chiếm tới 14,3% tổng số hộ dân