18:55 02/03/2016

Những người đu dây nhặt rác trên đỉnh Fansipan

Hải Yến

Với sợi dây bảo hiểm, họ đu mình theo vách đá, lần theo từng bụi cây