09:47 31/12/2010

NNC ước lãi 102 tỷ đồng trong năm 2010

Mai Anh

Hội đồng Quản trị NNC thông báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý 4/2010, năm 2010 và kế hoạch sản xuất quý 1/2011

NNC thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 14% trước Đại hội cổ đông dự kiến thực hiện vào quý 1/2011.
NNC thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 14% trước Đại hội cổ đông dự kiến thực hiện vào quý 1/2011.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) thông báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý 4/2010, cả năm 2010 và kế hoạch sản xuất quý 1/2011.

Theo đó, riêng trong quý 4/2010, NNC ước doanh thu đạt 69,6 tỷ đồng, lũy kế doanh thu cả năm 2010 là 257 tỷ đồng, vượt 18,53% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận ước đạt trong quý 4/2010 là 25 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 102 tỷ đồng, vượt 74,85% kế hoạch năm 2010 (58,34 tỷ đồng).

Trong quý 1/2011, NNC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 62,07 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 18,94 tỷ đồng. Đồng thời, NNC thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 14% trước thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến thực hiện vào quý 1/2011.

Ngưng góp vốn 300 triệu đồng vào Công ty Cổ phần thể thao M&C Bình Dương vì công ty này không thành lập Công ty Cổ phần Thể thao; ngừng thi công trạm cân đá đầu ra khu vực 3 và phương án làm đường vành đai, khi có giấy phép khai thác mở rộng 4,5ha tại mỏ núi đã nhỏ sẽ tiến hành thi công.