12:44 13/04/2019

Nợ đọng văn bản, Bộ trưởng sẽ bị kỷ luật

Từ Nguyên

Nguyên nhân của nợ đọng, về chủ quan, do một số Bộ chưa quyết liệt trong chỉ đạo công tác hoàn thiện thể chế; các đơn vị được giao nhiệm vụ chưa tập trung trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định hồ sơ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định hồ sơ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản.

Theo Văn phòng Chính phủ, để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành trước ngày 15/4/2019 đối với các văn bản nợ đọng quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Cùng với đó là ban hành trước ngày 15/5/2019 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Thủ tướng nhấn mạnh, sau thời điểm này, Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và trách nhiệm kỷ luật trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định hồ sơ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc soạn thảo, xử lý kịp thời các vướng mắc, những vấn đề còn ý kiến khác nhau; tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ đầu tháng 4 vừa qua, Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, hiện còn 16 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 trở về trước còn nợ đọng, thuộc trách nhiệm của 10 Bộ, cơ quan. Ngoài ra, có 16 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 01/7/2019, các Bộ, cơ quan phải trình ký ban hành trước 15/5/2019.

Nguyên nhân của nợ đọng, về chủ quan, do một số Bộ chưa quyết liệt trong chỉ đạo công tác hoàn thiện thể chế; các đơn vị được giao nhiệm vụ chưa tập trung, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, khi có vướng mắc phát sinh không kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo để có phương án xử lý giải quyết.