20:58 08/02/2018

Novaland góp 760 tỷ vào doanh nghiệp địa ốc mang tên chủ tịch công ty

Hà Anh

Sau khi góp vốn, Novaland sẽ sở hữu 10,41 triệu cổ phần phổ thông, với tổng mệnh giá hơn 1.041 tỷ đồng, chiếm 79,39% vốn điều lệ của Địa ốc Thành Nhơn

Bên ngoài dự án The Sun Avenue của Novaland - Ảnh: Infonet.
Bên ngoài dự án The Sun Avenue của Novaland - Ảnh: Infonet.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, đầu tư của công ty.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất góp thêm 760 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Nhơn. Sau khi góp vốn, Novaland sẽ sở hữu 10,41 triệu cổ phần phổ thông, với tổng mệnh giá hơn 1.041 tỷ đồng, chiếm 79,39% vốn điều lệ của Địa ốc Thành Nhơn.

Được biết, Đại ốc Thành Nhơn, được thành lập năm 2015 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện trước pháp luật là ông Bùi Đạt Chương - em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Novaland cũng đã chấp thuận nhận chuyển nhượng 5,1 triệu cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 51 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Asean. Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Trước đó, vào tháng 8/2017, Novaland cũng đã có quyết định góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn số tiền 1.045 tỷ đồng để chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Số vốn góp này tương đương 98,12% vốn điều lệ của công ty sau chuyển đổi.

Được biết, doanh thu thuần quý 4/2017 của NVL đạt 5.895 tỷ và lũy kế đạt 11.632 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2016, và bằng 66% kế hoạch cả năm 2017 (17.528 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 đạt gần 718 tỷ đồng, lũy kế đạt hơn 2.061 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2016, bằng 65,5% kế hoạch năm (3.144 tỷ đồng).