11:30 18/10/2019

NT2: Lợi nhuận quý 3 tăng đột biến 548% đạt 162 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

NT2 cho biết, biên lợi nhuận gộp về sản xuất điện cải thiện cùng với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản phải trả có gốc ngoại tệ Quý 3/2019 đã giúp cho lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng mạnh.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) đã công bố báo cáo tài chính quý 3. Theo đó, trong kỳ lợi nhuận gộp sản xuất điện tăng 47 tỷ đồng so với quý 3/2018 và có khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái lãi 49,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 49,2 tỷ đồng đã giúp cho lợi nhuận sau thuế của NT2 tăng 548%.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.745,5 tỷ đồng, tăng 7,7%; lợi nhuận gộp đạt 179,3 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đã tăng từ mức 8,16% lên mức 10,27%. NT3 cho biết, quý 3 doanh thu sản xuất điện tăng 7,8% trong khi giá vốn sản xuất điện chỉ tăng 4,9% so với quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng doanh thu thuần đạt 5.760 tỷ đồng, tăng 19,4%; lợi nhuận gộp đạt 680 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 170,5 tỷ đồng, tăng 548%; lũy kế 9 tháng đạt 578 tỷ đồng, tăng 3,8%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 548,5 tỷ đồng, tăng 3,8% trong đó lợi nhuận quý 3 đạt 161,8 tỷ đồng, tăng 548%.

Năm 2019, NT2 đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 743,3 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng NT2 đã hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của NT2 đạt 8.360 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm do tài sản cố định hữu hình giảm (tăng giá trị hao mòn lũy kế). Ở chiều ngược lại, vay dài hạn đã giảm hơn 550 tỷ đồng, xuống mức 1.006 tỷ đồng.