20:15 13/04/2021

OCH giải trình việc bán đất khi có lệnh cấm chuyển nhượng

Hà Anh

Công ty báo lãi sau kiểm toán là 271,2 tỷ đồng do công ty ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ và thoái một phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu OCH.
Diễn biến giá cổ phiếu OCH.

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (mã OCH-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với nhiều thông tin đang lưu ý.

Theo đó, công ty báo lãi sau kiểm toán là 271,2 tỷ đồng, tăng 764% so với cùng kỳ là do doanh thu tài chính hợp nhất tăng 839% so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ và thoái một phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư;

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 24,8% và giá vốn hàng bán giảm 24,2% so với cùng kỳ là do công ty thoái vốn tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ và thoái một phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư nên không còn hợp nhất doanh thu, giá vốn của hai công ty này trên báo cáo năm 2020. Đồng thời, các công ty con hoạt động kinh doanh khách sạn đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất năm 2020 giảm tương ứng 8,5% và 39% so với cùng kỳ do công ty mẹ và toàn bộ các công ty con đều thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm giảm bớt tác động của dịch Covid; Chi phí tài chính hợp nhất năm 202 tăng 18,2% lad do tăng chi phí trích lập dự phòng tại công ty con.

Tính đến ngày 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của công ty giảm hơn 500 tỷ còn hơn 1.748 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -hơn 381 tỷ đồng - trong khi đầu năm là -hơn 798 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty có giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh thể hiện trong BCTC như sau:

Công ty đã nhận được văn bản của Cơ quan chức năng về "tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng mua bán, cho tặng, cấm cố, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...) đối với thửa đất số Lô 45-1, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội". Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2020, công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng lô đất này, bàn giao và ghi nhận doanh thu cho Công ty TNHH An Việt Hà Nội.

Đáng chú ý là đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, công ty vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này. Theo báo cáo, công ty ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bán bất động sản đầu tư tại KCN Quang Minh là hơn 38 tỷ đồng.

Còn theo giải thích từ OCH, công ty đã và đang tích cực phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này. Ban điều hành cho rằng việc chuyển nhượng, bàn giao toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa số Lô 45-1, khu công nghiệp Quang Minh và ghi nhận doanh thu, chi phí là phù hợp với các quy định của pháp luật.

OCH giải trình việc bán đất khi có lệnh cấm chuyển nhượng - Ảnh 1.

Cũng tại ngày 31/12/2020, công ty đang ghi nhận một khoản trả trước cho CTCP Du lịch và Xúc tiến Đầu tư với số tiền là 38,567.9 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2020 là 40,6 tỷ đồng) về đặt cọc để chuyển nhượng tương ứng với số cổ phần 3.853.010 cổ phần (tại ngày 1/1/2020 là 4.055.800 cổ phần) của CTCP Viptour-Togi, trong đó, bao gồm số tiền 18,267.9 tỷ đồng trong tài khoản đồng sở hữu giữa công ty và CTCP Du lịch và Xúc tiến Đầu tư, công ty đang làm việc với CTCP Du lịch và Xúc tiến Đầu tư về việc thu hồi khoản ứng trước 20,3 tỷ đồng còn lại (tại ngày 1/1/2020 là 22,332.1 tỷ đồng).

Đồng thời, tại ngày 31/12/2020, công ty có khoản phải thu của Công ty TNHH VNT (VNT) số tiền hơn 201,2 tỷ đồng sau khi đã trích lập dự phòng là 0 đồng (trong đó số dư gốc phải thu là hơn 201,2 tỷ, số dự phòng đã trích lập là hơn 201,2 tỷ đồng), tại ngày 1/1/2020 sau khi đã trích lập hơn 3,262 tỷ đồng (trong đó số dư gốc phải thu là gần 421 tỷ, số dự phòng đã trích là 417,5 tỷ), tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, công ty đang làm việc với VNT để thu hồi khoản phải thu này. Bên kiểm toán không thu thập được bằng chúng đầy đủ và thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản ứng trước và khoản phải thu nay. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không?

Về vấn đề này OCH cho biết, khoản trả trước cho CTCP Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (Viptour) đối tác này vẫn đang có hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ: Công ty đã có biên bản làm việc với Viptour về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, Viptour nhận trách nhiệm hoàn trả lại số tiền sau khi có ý kiến của ĐHĐCĐ, sử dụng toàn bộ cổ phiếu của CTCP Viptour - Togi làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả tiền của Viptour. Trong năm 2020, công ty đã thoái toàn bộ vốn tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ, công ty đã trả trước cho Viptour số tiền 2,032 tỷ đồng nên số dư tài khoản trả trước cuối năm giảm tương ứng so với thời điểm đầu năm. Tại thời điểm 31/12/2020, công ty tiếp tục làm việc với Viptour về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thu hồi khoản tiền đã chuyển cho Viptour.

Về khoản phải thu VNT: là số tiền OCH hợp tác đầu tư dự án mà Công ty TNHH VNT làm chủ đầu tư và trả trước cho Công ty TNHH VNT để nhận chuyển nhượng cổ phần. Xác định cần tập trung vốn cho các hoạt động kinh doanh chính, công ty đã thoả thuận với VNT chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư và VNT có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ phần vốn góp.

Theo OCH, đối tác này vẫn đang có hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty vẫn đôn đốc, thu hồi khoản tiền này và đến thời điểm lập báo cáo hợp nhất VNT đã thực hiện một phần nghĩa vụ hoàn trả vốn cho OCH.

Tại thời điểm cuối năm 2020, công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019.

- Tại ngày 31/12/2020 và ngày 1/1/2020, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang (Sao Hôm Nha Trang) đang ghi nhận khoản phải thu hồi đối với Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tràng Tiền Nha Trang với giá trị 162,2 tỷ đồng và lãi phát sinh tương ứng là 35,55 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC hợp nhất, Sao Hôm Nha Trang vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi và đánh giá khả năng thu hồi khoản nợ này. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu nợ gốc và nợ lãi hay không?

Về vấn đề này, OCH giải trình như sau Ban lãnh đạo Sao Hôm Nha Trang vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi khoản tiền gôcd và lãi từ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tràng Tiền Nha Trang. Ban điều hành công ty con của công ty đang đánh giá có khả năng thu hồi được khoản này từ Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tràng Tiền Nha Trang.

- Tại ngày 31/12/2020, công ty mẹ và công ty con đang trình bầy các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn, Phải thu khác và khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác...sau khi trích lập dự phòng là gần 142 tỷ đồng (trong đó, số dư gốc là gần 303 tỷ; số dự phòng đã trích lập là hơn 161 tỷ); tại ngày 1/1/2020 là 291,43 tỷ (trong đố, số dư gốc là 389,9 tỷ, số dự phòng đã trích là 98,44 tỷ). Hiện tại, công ty chưa thu thập được căn cứ để xác định số dự phòng cần trích lập.

Bên kiểm toán cũng cho biết bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, bên kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng đầy đủ và thích hợp để đưa ra ý kiến liệu có cần thiết phải điều chính các số liệu này cũng như dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm gúa các khoản đầu tư này trên BCTC hợp nhất của công ty hay không?

Về việc này, OCH và công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn, thu hồi các khoản phải thu, đầu tư này và thực hiện các thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật. Các đối tác này vẫn đang hoạt động kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với công nợ. Tại thời điểm 31/12/2020, OCH và công ty con đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản vay. Bên cạnh đó, tại ngày lập báo cáo hợp nhất các công ty con của OCH chưa thu thập được báo cáo tài chính của một số bên nhận đầu tư làm căn cứ đánh giá trích lập dự phòng.

Cũng tại ngày 31/12/2020, số dư các khoản Phải thu về cho vay ngắn hạn; Phải thu khác và Khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác...sau khi trích lập dự phòng là gần 142 tỷ đồng, giảm hơn 149,5 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2020, thể hiện sự quyết tâm của Ban điều hành trong việc khắc phục các ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán.

Trên thị trường, giá cổ phiếu OCH giảm 3,7% còn 10.400 đồng/cổ phiếu với 652.282 đơn vị được giao dịch.